ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการและศึกษาดูงานของแพทย์ในหลักสูตร  Diploma Course in Dermatology and Dermatosurgery ครั้งที่ ๑๕ โดยมีท่านณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี