ร่วมงานจำเริญอายุวัฒนมงคล ๙๑ ปี แด่พระครูอดุลคุณาธาร (พ่อท่านหวน ขนฺติโก)  เจ้าอาวาสวัดโคกหล่อซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคใต้ การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้านมัสการพระครูอดุลคุณาธาร (พ่อท่านหวน ขนฺติโก) เจ้าอาวาสวัดโคกหล่อ และรับวัตถุม