ร่วมงานประเพณีลากพระ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นปักษ์ใต้