ต้อนรับคณาจารย์จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ในโอกาสเข้ามาขอความอนุเคราะห์ที่พักสำหรับครูและนักเรียนที่จะเข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับภาคใต้ ในวันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๖๑