ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ท่านณิทฐา แสวงทอง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง