ร่วมถวายต้นกฐิน แด่พระครูศรีรัตนาภิวุฒิ เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว  อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อสมทบทุนบูรณะปฎิสังขรณ์อุโบสถ