ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ในโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมวิทยาลัย