เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีท่านณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน