ต้อนรับคณาจารย์จากโรงเรียนบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีในโอกาสเข้ามาขอความอนุเคราะห์ที่พักสำหรับครูและนักเรียน ที่จะเข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ ๖๘ ระดับภาคใต้ในวันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๖๑