เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดตรัง ในการนี้ ดร. พยงค์ เทพอักษร ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยาย เครือข่ายความปลอดภัยกับการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการจังหวัดตรัง