เข้าเยี่ยมพร้อมทั้งมอบกระเช้าให้กำลัง อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เนื่องในโอกาสเข้ารับการผ่าตัดรักษาดวงตา