ร่วมกิจกรรมโครงการ "หมอชวนวิ่ง" ๕๐ ปี แพทยสภา ๑๐๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข โดยมีท่านลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี