ร่วมออกบูธTO BE NUMBER ONEวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในกิจกรรมโครงการ "หมอชวนวิ่ง" ๕๐ ปี แพทยสภา ๑๐๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข