เข้าร่วมกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดย สวัสดิการคุ้มครองเเรงงานจังหวัดตรัง ร่วมกับสถานประกอบกิจการจังหวัดตรัง ในกิจกรรม จป.ร่วมจิต คืนชีวิต มหาสมุทรตรัง เก็บขยะ รักษาสภาพแวดล้อมชายหาด