ประชุม คณะกรรมการหอพักนักศึกษา (หอพักราชาวดี หอพักราชพฤกษ์ และหอพักอินทนิล) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง