ร่วมปรึกษาหารือข้อราชการกับท่านณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง