เข้าเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจ นายไพฑูรย์ อัมรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เนื่องด้วย นายไพฑูรย์ อัมรัตน์ ป่วยไม่สามารถมาทำงานได้