ประชุมแนวทางการดำเนินงานกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ โดยรองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 5 มีนาคม 2557