ร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตรหน่วยสนับสนุนด้านการแพทย์ ในสถานการณ์ภัยพิบัติ Disaster Medical Assistance Team (DMAT) สำหรับผู้ปฏิบัติการ เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย หน่วยสนับสนุนต่างๆ