ตัวแทนจากกลุ่มแพทย์แผนไทยจังหวัดตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญและผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เป็นที่ทำงานของกลุ่ม แพทย์แผนไทยจังหวัดตรัง