ร่วมพิธีเปิดงาน มอ.วิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑  โดยมีท่านลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานเปิดงาน