ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการวิชาการ ในงานมอ.วิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑  การนี้ท่านลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และผู้บริหารจังหวัดตรังเยี่ยมชมบูธและให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในโครงการทำเล่นๆให้เป็นงาน ในครั้งนี้ด้วย