เยี่ยมชมบูธแสดงนิทรรศการวิชาการ ในงานมอ.วิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑