ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย พบปะพูดคุยถึงการทำงานกับคณาจารย์หลักสูตรการแพทย์แผนไทย การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ มอบนโยบายในการทำงานให้กับ คณาจารย์หลักสูตรการแพทย์แผนไทยในครั้งนี้ด้วย