นำนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนชั้นปีที่ ๓ วิชาการบริหารสาธารณสุข ลงพื้นที่ศึกษาวิถีชุมชน และการดำเนินงานลดปัจจัยเสี่ยงด้านอุบัติเหตุแบบมีส่วนร่วม ณ บ้านบางคราม ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม