กิจกรรมวันลอยกระทงในโครงการรักษ์ประเพณี รักสิ่งเเวดล้อมซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการที่จัดโดย สโมสรนักศึกษา ชุดที่ ๒๔