เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง​ โดยมีนายสมศักดิ์​ ยิ่งขจร ​ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธาน การประชุม