ศึกษาดูงานการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาปัญหาและพัฒนาชุมชน  การดำเนินงาน รพ.สต. ติดดาว โดยมีผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองช้างแล่นและบุคลากร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้