เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในฐานะผู้ว่าจ้างเพื่อเร่งรัด ติดตาม ควบคุม กำกับ และแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารเรียนและหอพัก 6 ชั้น จากผู้รับจ้าง