ลงฝึกปฎิบัติงานในพื้นที่  ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง  และ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวนางเขต รับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านช่องพลี  โดยใช้เครื่องมือเจ็ดชิ้นและธรรมนูญ สุขภาพพื้นที่ประเด็นการจัดการขยะ  และเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน