เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตรัง (คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" และ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเครื่องดื่ม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑