ร่วมฝึกซ้อมรับ ประทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรของวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐