ดร.พยงค์ เทพอักษร ร่วมฝึกซ้อมการเข้ารับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการวิจัย ของสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีนายแพทย์สมชาย ธรรมสารโสภณ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธาน