ออกปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ ม.4 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง วันที่ 6 มีนาคม 2557