ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตรังของคณะกรรมการฝ่ายรักษา พยาบาล โดยมีนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเป็นประธาน