ร่วมซักซ้อม กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตรัง ในนามคณะกรรมการ ฝ่ายปฐมพยาบาล โดยท่านลือชัย เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ  และประชาชนร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก การนี้นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมให