ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมลดโลกร้อนภาคประชาชน ที่ทุกคนทำได้" โดยมีท่านลือชัย เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน