โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษพร้อมก้าวสู่ประชมคมอาเซียน ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องเรียนทันตกรรม อาคารเรียนรวม วันที่ 6 มีนาคม 2557