ร่วมประชุมการจัดงาน มหกรรมอาหารตรังดังทั่วโลก  ร่วมกับงานเทศกาลตรุษจีน  และมหกรรมวิชาการ  ระหว่างวันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒