ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมีท่านลือชัย เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธาน