กิจกรรม  ทำบุญ สร้างความดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย  ประจำเดือนธันวาคม และกิจกรรมบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร