ติดตามการซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่าง ทางเดินภายในวิทยาลัย โดยความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ได้อนุเคราะห์รถกระเช้า ในครั้งนี้ด้วย เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย