ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงาน กพร.ของสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒