กิจกรรมเยาวชนไทยร่วมใจทำความดีประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติจับรางวัลปฐมฤกษ์แก่นักเรียนที่โชคดี ในครั้งนี้ด้วย