ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าเยี่ยมชมร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง โดยมีท่านลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับผู้โช