งานพิธีสมโภชผ้าป่าสามัคคี ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 6 มีนาคม 2557