รับมอบน้ำดื่มจากธนาคารกรุงไทยที่ให้ความอนุเคราะห์เพื่อสนับสนุน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"