ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตรัง ในนามคณะกรรมการ ฝ่ายปฐมพยาบาล การนี้นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมให้บริการน้ำดื่มแก่นักปั่น ในจุดพักบริการน้ำดื่ม  ในครั้งนี้ด้วย