ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้กำลังใจ นักศึกษาชมรม  TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในการแสดง การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม ในงานงานฉลองรัฐธรรมนูญและกาชาดจังหวัดตรัง  ประจำปี ๒๕๖๑ การนี้ท่านณิทฐา แสวงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตร