เยี่ยมชมร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมร้านนาวากาชาดเป็นจำนวนมาก การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีในการร่วมกิจกรรมกับร้านนาวากาชาด ในครั้งนี้ด้วย